Novinka – Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing link. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

EN / SK

Aby mesto nepálilo – Plánovanie na úrovni miest (informačná brožúra)

Téma

Typ

Rok

2022

Popis

Informačná brožúra je určená pre členov mestského zastupiteľstva, členov príslušných komisií a vedúcich predstaviteľov mesta. Ide o stručný, ale zároveň komplexný text, ktorý zdôrazňuje potrebu zahrnúť aspekty reakcie na zmenu klímy do všetkých rozhodovacích procesov na úrovni mesta.

Galéria

Podobné

Dopady zmeny klímy na zraniteľné skupiny na Slovensku

Adaptačný plán Bratislavského samosprávneho kraja na zmenu klímy

Záznam zo seminára: Stromy v kontexte reakcie na zmenu klímy v urbanizovanom prostredí