Novinka – Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing link. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

EN / SK

Aby mesto nepálilo – Plánovanie na úrovni miest

Téma

Typ

Rok

2022

Popis

Sprievodca klimaticky uvedomelým plánovaním mesta s dôrazom na zmierňovanie mestského ostrova tepla zelenou infraštruktúrou

Ambíciou dokumentu je ponúknuť stručný a zrozumiteľný vzdelávací materiál, ktorý napomôže uvedomelejšiemu a efektívnejšiemu plánovaniu rozvoja mesta v čase klimatickej krízy, rozvoju zelenej infraštruktúry, znižovaniu efektov mestského ostrova tepla, a v neposlednom rade –  k zvýšeniu povedomia a motivácie zamestnancov mesta aktívne sa touto témou zaoberať a zapracovať ju do každodenných procesov v samospráve.

Publikácia bola zostavená v rámci projektu LIFE TreeCheck: Zmierňovanie efektu mestského ostrova tepla prostredníctvom zelenej infraštruktúry

Galéria

Podobné

Dopady zmeny klímy na zraniteľné skupiny na Slovensku

Adaptačný plán Bratislavského samosprávneho kraja na zmenu klímy

Záznam zo seminára: Stromy v kontexte reakcie na zmenu klímy v urbanizovanom prostredí