Novinka – Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing link. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

EN / SK

Stratégia pre udržateľný rozvoj na miestnej úrovni vo vidieckej oblasti Slovenského krasu – Regióny 21+

Téma

Typ

Rok

2006

Popis

Úloha KRI: odborný konzultant

Partneri: Regionálne environmentálne centrum Bratislava, obce mikroregiónu Domica

Doba trvania: máj 2005 – marec 2006

Financovanie: United Nation Development Programme

Dosiahnuté výsledky:

Mikroregión Domica sa stal pripraveným pre systémový prístup k svojmu rozvoju zostavením programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja jednotlivých obcí mikroregiónu ako jedného z nástrojov rozvoja a následnou tvorbou a realizáciou vybraných projektov obcí s pridanou hodnotou pre celý mikroregión Domica.

Galéria

Podobné

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Košice 2008-2015

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Kežmarok

Integrovaný prístup k príprave programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja, modelovo pre mesto Rožňava