Novinka – Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing link. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

EN / SK

Hlavné smery rozvoja stredného odborného školstva na Východnom Slovensku

Téma

Typ

Rok

2007

Popis

Výstup prezentuje scenáre možného vývoja stredného odborného školstva a bol jedným z podkladov pre zostavenie vzdelávacieho programu pre manažment stredných odborných škôl v rámci projektu EMANAROS.


Hudec, O., Kozlayová, A., Šteiner, A., Želinský, T., Blaško, M.; Karpatský rozvojový inštitút, 2007

Galéria

Podobné

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Košice 2008-2015

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Kežmarok

Integrovaný prístup k príprave programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja, modelovo pre mesto Rožňava