Novinka – Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing link. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

EN / SK

Integrovanie a koordinácia aktivít rozvoja susedských regiónov

Téma

Typ

Rok

2006

Popis

Úloha KRI: poskytnutie expertízy a skúseností z procesu tvorby strategických regionálnych materiálov

Partneri: Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice – líder projektu, Košický samosprávny kraj, Severomaďarská regionálna rozvojová agentúra

Doba trvania: jún 2005 – máj 2006

Financovanie: Program PHARE – Spoločný fond malých projektov SR-HU

Dosiahnuté výsledky:

Vytvorené zázemie budúcej trvalo udržateľnej hospodárskej, sociálnej a environmentálne šetrnej súčinnosti a spolupráce susediacich hraničných regiónov, zlepšením kvality procesu plánovania regionálneho rozvoja na oboch stranách hranice, posilnením existujúcich a vytvorením nových partnerstiev a zlepšením komunikácie, informovanosti a zručnosti pre udržateľnú partnerskú spoluprácu. Podrobnejšie informácie:

Galéria

Podobné

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Košice 2008-2015

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Kežmarok

Integrovaný prístup k príprave programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja, modelovo pre mesto Rožňava