Novinka – Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing link. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

EN / SK

Hodnotenie pripravenosti miest na rozvoj – rozvojový audit

Téma

Typ

Rok

2007

Popis

Východiská, metodológia a skúsenosti z rozvojového auditu miest. Príspevok prezentovaný a zverejnený v zborníku z 2. medzinárodnej vedeckej konferencie Stredoeurópska konferencia – regionálna ekonomika a politika, Starý Smokovec.

Šteiner, A., Záborská, Z., Bauer, R.; In: International Conference Proceedings, 2007

Zobraziť alebo stiahnuť PDF

Galéria

Podobné

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Košice 2008-2015

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Kežmarok

Integrovaný prístup k príprave programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja, modelovo pre mesto Rožňava