Novinka – Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing link. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

EN / SK

Dobré spravovanie na regionálnej úrovni v oblasti regionálneho rozvoja na Slovensku

Téma

Typ

Rok

2007

Popis

Základné princípy a východiská pre definovanie optimálneho spravovania – príspevok prezentovaný a zverejnený v zborníku z 2. medzinárodnej vedeckej konferencie Stredoeurópska konferencia – regionálna ekonomika a politika, Starý Smokovec.

Bauer, R., Šteiner, A., Záborská, Z., Schvalb, M.; In: International Conference Proceedings, 2007.

Zobraziť alebo stiahnuť PDF

Galéria

Podobné

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Košice 2008-2015

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Kežmarok

Integrovaný prístup k príprave programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja, modelovo pre mesto Rožňava