Novinka – Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing link. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

EN / SK

Vidiecke cezhraničné centrum pre podporu rozvoja podnikania v cestovnom ruchu v obci Dlhá Ves

Téma

Typ

Rok

2006

Popis

Úloha KRI: metodické vedenie projektu, analýza súčasného stavu, návrh a testovanie podporných modelov

Partneri: obec Dlhá Ves – líder projektu, obec Aggtelek – Maďarsko

Doba trvania: september 2005 – november 2006

Financovanie: Program PHARE – Grantová schéma Rozvoj a podpora podnikateľských sídiel a infraštruktúry, inovačných aktivít a ľudských zdrojov v prihraničných oblastiach

Dosiahnuté výsledky:

Zavedené mechanizmy komunikácie pre zvýšenie konkurencieschopnosti cezhraničného subregiónu/obcí nachádzajúceho sa v Národnom parku Slovenský kras v okolí jaskyne Domica-Aggtelek, prostredníctvom podpory rozvoja miestneho malého a stredného podnikania v cestovnom ruchu.

Galéria

Podobné

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Košice 2008-2015

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Kežmarok

Integrovaný prístup k príprave programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja, modelovo pre mesto Rožňava