Novinka – Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing link. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

EN / SK

Záznam zo seminára: Stromy v kontexte reakcie na zmenu klímy v urbanizovanom prostredí

Témy:– Stromy a ich funkcie v meste– Postavenie stromov z pohľadu urbanizmu– Výber vhodných druhov stromov v urbanizovanom prostredí v zmenených klimatických podmienkach slovenských miest– Význam pohlcovania uhlíka stromami v kontexte emisnej bilancie mesta Uvedenie do tém:– Ing. Anna Dobrucká, PhD. (krajinná architektka, špecialistka na urbánnu zeleň)– Ing. Zuzana Hudeková, PhD. (krajinná architektka, špecialistka na […]

Náučné video: NOVÉ PARADIGMY ROZVOJA ÚZEMIA MESTA V KONTEXTE ZMENY KLÍMY

Video poukazuje na dopady zmeny klímy na slovenské mestá a na potrebu zmeny paradigmy v územnom rozvoji, urbanizme a architektúre pre prispôsobenie sa slovenských miest meniacim sa klimatickým podmienkam. Video je spracované formou výpovedí špecialistov a expertov z oblastí klimatológie, územného plánovania, zelenej infraštruktúry a architektúry. Obsah videa:– Odborné sprievodné slovo: Jozef Pecho (klimatológ), Martin […]

Záznam seminára: Dizajn mesta v kontexte reakcie na zmenu klímy 

Témy:– Výhody a limity kompaktného mesta vo svetle zmeny klímy– Výhody a limity extenzívneho mesta vo svetle zmeny klímy– Lipská charta vo svetle reakcie na zmenu klímy– Urbánna agenda pre EÚ – partnerstvo pre klimatickú adaptáciu Uvedenie do tém:– Ing. arch. Martin Jerguš (Útvar hlavného architekta mesta Košice)– Ing. arch. Tomáš Guniš (projektovo architektonický špecialista)– […]

Záznam z workshopu: Nástroje a bariéry adaptačného procesu v mestách

PROGRAM:Komplexný adaptačný proces (M. Schvalb, KRI)   • Hodnotenie zraniteľnosti ako nástroj pre prípravu adaptačného plánu   • Možnosti využitia územného hodnotenia zraniteľnosti pre selekciu území, ktorými je potrebné sa prioritne zaoberaťHodnotenie adaptačných opatrení (T. Baďura, Czech Globe)   • Aká je hodnota adaptačných opatrení?   • Súčasné možnosti ekonomického hodnotenia a príklady z PrahyAko vnímajú adaptáciu aktéri a […]

Záznam z webinára UVEDOMELÍ URBANISTI A ARCHITEKTI NA ČELE PROCESU ADAPTÁCIE NA ZMENU KLÍMY) II.časť

Obsah webinára:– Zmena klímy, jej prejavy a dopady v sídelnom prostredí Slovenska (Jozef Pecho, klimatológ, SHMÚ) /08:57/– Aktuálny stav pripravenosti miest v SR (Andrej Šteiner, expert KRI) /30:10/– Plánovanie rozvoja mesta vo svetle zmeny klímy: výhody a nevýhody prístupov tzv. kompaktného, fragmentovaného či extenzívneho mesta (Martin Jerguš, špecialista na územné plánovanie, Útvar hlavného architekta mesta […]

Záznam z webinára: UVEDOMELÍ URBANISTI A ARCHITEKTI NA ČELE PROCESU ADAPTÁCIE NA ZMENU KLÍMY) I.časť

Obsah webinára: – Systémový prístup miest k adaptácii na dopady zmeny klímy (Michal Schvalb, expert KRI) /06:20/ – Plánovanie a tvorba zelenej infraštruktúry v urbánnom prostredí s príkladmi z praxe (Zuzana Hudeková, krajinná architektka, špecialistka na zelenú infraštruktúru a jej vplyv na adaptáciu na zmenu klímy) /18:00/ – Význam krajinného plánovania pri tvorbe urbánneho prostredia […]

Záznam z konferencie: PREČO MUSIA MESTÁ REAGOVAŤ NA ZMENU KLÍMY

V spolupráci s Úniou miest v rámci Klimatických dní miest KRI zorganizoval online konferenciu na tému „Prečo musia mestá reagovať na zmenu klímy“. Obsah:– Úvod (Michal Schvalb, Karpatský rozvojový inštitút)– Klimatická politika ako nevyhnutná súčasť rozvoja mesta – zásady a princípy pre zostavenie Dobrej mestskej klimatickej politiky (Andrej Šteiner, Karpatský rozvojový inštitút) /5:35/– Aktuálny národný strategický rámec […]

Záznam z konferencie: NÁSTROJE TVORBY MESTSKEJ KLIMATICKEJ POLITIKY

V spolupráci s Úniou miest v rámci Klimatických dní miest zorganizoval KRI online konferenciu na tému „Nástroje tvorby mestskej klimatickej politiky“. Obsah:– Úvod (Andrej Šteiner, Karpatský rozvojový inštitút) – Inovatívne prístupy k hodnoteniu dopadov vĺn horúčav v mestách na príklade Košíc (Zuzana Jarošová, Karpatský rozvojový inštitút a Juraj Holec, Slovenský hydrometeorologický ústav) /5:55/– Ako hodnotiť bilanciu […]