Novinka – Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing link. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

EN / SK

Náučné video: Adaptácia na dopady zmeny klímy – bezodkladná úloha samospráv

Téma

Typ

Rok

2016

Popis

Prečo by kľúčovým hráčom procesu adaptácie na dopady zmeny klímy mala byť miestna samospráva? Čo je to systémový prístup k adaptácii na zmenu klímy a z čoho pozostáva efektívna adaptačná stratégia? Viac sa dozviete v krátkom informačnom videu.

Galéria

Podobné

Dopady zmeny klímy na zraniteľné skupiny na Slovensku

Adaptačný plán Bratislavského samosprávneho kraja na zmenu klímy

Záznam zo seminára: Stromy v kontexte reakcie na zmenu klímy v urbanizovanom prostredí