Novinka – Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing link. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

EN / SK

Adaptácia na zmenu klímy – úlohy, prístupy a nástroje samospráv

Téma

Typ

Rok

2017

Popis

Príručka je určená tak pre volených zástupcov ako aj výkonných pracovníkov lokálnych a regionálnych samospráv, vrátane územných a strategických plánovačov, prednostov úradov, odborných pracovníkov rôznych odborov a pod. Má ambíciu byť ich pomocníkom v adaptácii na zmenu klímy a v prehľadnej forme zhŕňa aktuálne poznatky v tejto téme. Rozdelená je do dvoch častí, ktoré sa prelínajú. Prvá je venovaná prístupu, úlohám, procesu a jednotlivým krokom adaptácie na úrovni samospráv a druhá hovorí o nástrojoch, ktoré pri zvolených prístupoch a realizácii jednotlivých krokov procesu adaptácie môžu samosprávy účinne využívať.

Galéria

Podobné

Dopady zmeny klímy na zraniteľné skupiny na Slovensku

Adaptačný plán Bratislavského samosprávneho kraja na zmenu klímy

Záznam zo seminára: Stromy v kontexte reakcie na zmenu klímy v urbanizovanom prostredí