Novinka – Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing link. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

EN / SK

Budovanie kapacít regiónu V4 v téme adaptácie na zmenu klímy

Téma

Typ

Rok

2017

Popis

Úloha KRI: partner

Partneri: Energiaklub (HU) – vedúci partner; Inštitút pre udržateľný rozvoj (PL); CI2 (CZ)

Doba trvania: január 2017 – december 2017

Financovanie: Medzinárodný vyšehradský fond

Dosiahnutý výsledok:

Zvýšené porozumenie o problematike zmeny klímy a jej vplyvoch medzi lokálnymi „rozhodovačmi“ a ďalšími aktérmi v regióne krajín V4. Ako inšpiráciu pre naštartovanie procesu adaptácie na dopady zmeny klímy na lokálnej úrovni vypracoval Karpatský rozvojový inštitút v téme adaptácie na zmenu klímy tri podnetné príklady dobrej praxe z miest Trnava, Kežmarok a MČ Košice-Západ. Sumár vybraných príkladov dobrej praxe zo všetkých krajín V4 v spoločnom výstupe projektu si v anglickej verzii môžete pozrieť tu. Viac informácií o projekte (v anglickom jazyku) nájdete rovnako na stránkach vedúceho partnera.

Galéria

Podobné

Adaptačný plán Bratislavského samosprávneho kraja na zmenu klímy

Záznam zo seminára: Stromy v kontexte reakcie na zmenu klímy v urbanizovanom prostredí

Uvedomelé samosprávy reagujú na zmenu klímy