Novinka – Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing link. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

EN / SK

Komunitný plán sociálnych služieb mesta Rožňava

Téma

Typ

Rok

2016

Popis

Úloha KRI: Odborné vedenie procesu aktualizácie a zostavenie finálneho dokumentu

Doba trvania: jún 2016 – október 2016

Financovanie: rozpočet mesta Rožňava

Výsledkom bol zostavený aktualizovaný komunitný plán na obdobie 2016-2020 (2022).

Galéria

Podobné

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Košice 2008-2015

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Kežmarok

Integrovaný prístup k príprave programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja, modelovo pre mesto Rožňava