Novinka – Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing link. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

EN / SK

Adaptačný plán mesta Martin

Úloha KRI: vypracovanie dokumentu Doba trvania: október 2022 – február 2024 Financovanie: rozpočet mesta Martin V súčasnosti prebieha spracovanie dokumentu.

Klimatická stratégia mesta Malacky

Úloha KRI: vypracovanie dokumentu Doba trvania: 2021 – 2022 Financovanie: rozpočet mesta Malacky Unikátnosť Klimatickej stratégie mesta Malacky spočíva v tom, že ako prvá na Slovensku prepája procesy adaptácie a mitigácie do takej miery, aby sa realizoval koherentný a synergický proces a to tak v rovine identifikácie spoločných cieľov a programov, spoločných mitigačno-adaptačných opatrení, v spoločnom inštitucionálnom […]

Adaptačný plán mesta Košice na zmenu klímy (2022-2030)

Publikácia je súčasťou projektu „Verejnosť pomáha samospráve vytvárať klimaticky bezpečnejšie Košice”, ktorý je podporený v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa spolufinancovaného z Európskeho sociálneho fondu.

Adaptačná stratégia mesta Hlohovec

Úloha KRI: vypracovanie dokumentu Doba trvania: jún 2020 – október 2021 Financovanie: rozpočet mesta Hlohovec Víziou mesta Hlohovec je zabezpečiť klimaticky kvalitné a bezpečné prostredie pre život a podnikanie v meste v nasledujúcich dekádach. Spôsob, akým sa to má dosiahnuť, je nastaviť procesy plánovania, rozhodovania, manažmentu a spoluprácu s odbornou či laickou verejnosťou tak, že sa ciele a systematicky buduje odolnosť mesta […]

Lokálna adaptačná stratégia na zmenu klímy obce Spišská Teplica

Úloha KRI: vypracovanie Lokálnej adaptačnej stratégie  Partner: obec Spišská Teplica Doba trvania: máj 2017 – september 2017 Financovanie: rozpočet obce (cez Program obnovy dediny) Dosiahnutý výsledok: Vypracovaná Lokálna adaptačná stratégia, ktorou sa Spišská Teplica zaradila medzi prvé obce na Slovensku, ktoré túto problematiku riešia na systémovej úrovni. Adaptačná stratégia obce je hlavne zameraná na identifikáciu […]