Novinka – Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing link. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

EN / SK

Základná stratégia adaptácie na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy na území mesta Prešov

Základná stratégia adaptácie na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy na území mesta Prešov Úloha KRI:  vypracovanie dokumentuDoba trvania: marec 2018 – september 2018Financovanie: Rozpočet mesta Prešov Základná stratégia adaptácie na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy na území mesta Prešov je rámcovým dokumentom, ktorý poskytuje prvotné východiská a návrhy riešení, ku ktorým by mesto malo smerovať v dlhodobom horizonte. […]

Lokálna adaptačná stratégia na zmenu klímy obce Kladzany

Úloha KRI: vypracovanie Lokálnej adaptačnej stratégie Partner: obec Kladzany Doba trvania: máj 2017 – september 2017 Financovanie: rozpočet obce (cez Program obnovy dediny) Vypracovaná Lokálna adaptačná stratégia, ktorou sa Spišská Teplica zaradila medzi prvé obce na Slovensku, ktoré túto problematiku riešia na systémovej úrovni. Adaptačná stratégia obce je hlavne zameraná na identifikáciu miest, ktorými sa […]

Komunitný plán sociálnych služieb mesta Rožňava

Úloha KRI: Odborné vedenie procesu aktualizácie a zostavenie finálneho dokumentu Doba trvania: jún 2016 – október 2016 Financovanie: rozpočet mesta Rožňava Výsledkom bol zostavený aktualizovaný komunitný plán na obdobie 2016-2020 (2022).

Program rozvoja mesta Prešov na roky 2015-2020

Úloha KRI: odborné vedenie procesu zostavenia strategickej a programovej časti dokumentu Partner: mesto Prešov Doba trvania: máj 2015 – október 2015 Moderný rozvojový dokument, ktorý si dáva za cieľ budovať silnú konkurencieschopnú lokálnu ekonomiku, maximálne využívať udržateľnú dopravu, poskytovať efektívne a kvalitné verejné služby, vytvárať priestor pre aktívne miestne komunity a zároveň uskutočňovať také rozhodnutia, […]