Novinka – Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing link. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

EN / SK

Strategické akčné plány a budovanie partnerstva na regionálnej, sub-regionálnej a miestnej úrovni

Téma

Typ

Rok

2005

Popis

Úloha KRI: metodické vedenie projektu a spoluúčasť na vypracovaní analýzy a stratégie

Partner: Košický samosprávny kraj

Doba trvania: jún 2004 – jún 2005

Financovanie: Program PHARE 2002/000.610-15

Dosiahnuté výsledky:

Identifikované priority a opatrenia v oblasti rozvoja ľudského kapitálu v Košickom samosprávnom kraji na roky 2005 až 2013, ako aj návrh aktivít na roky 2005 a 2006.

Galéria

Podobné

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Košice 2008-2015

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Kežmarok

Integrovaný prístup k príprave programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja, modelovo pre mesto Rožňava