Novinka – Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing link. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

EN / SK

Prípadová štúdia z procesu plánovania rozvoja mesta Rožňava – projekt KAPSA

Téma

Typ

Rok

2005

Popis

Štúdia popisuje proces plánovania rozvoja mesta, poukazuje na kladné stránky, dobré praktiky a postupy, ale tiež upozorňuje na negatíva, ktoré sú v procese plánovania pre samosprávu mesta typické. Je akýmsi skúsenostným návodom v rozvoji menšieho mesta s počtom obyvateľov od cca 10 tisíc do cca 40 tisíc.

Šteiner, A., Záborská, Z.; Karpatský rozvojový inštitút, 2005.

Galéria

Podobné

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Košice 2008-2015

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Kežmarok

Integrovaný prístup k príprave programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja, modelovo pre mesto Rožňava