Novinka – Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing link. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

EN / SK

Integrovaný prístup k príprave programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja, modelovo pre mesto Rožňava

Téma

Typ

Rok

2005

Popis

Úloha KRI: odborný konzultant a facilitátor procesu

Partneri: mesto Rožňava – líder projektu, Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice, Košický samosprávny kraj, Združenie miest a obcí Horného Gemeru

Doba trvania: august 2004 – apríl 2005

Financovanie: Program PHARE – Grantová schéma miestneho a regionálneho rozvoja

Dosiahnuté výsledky:

Vytvorenie systémového prístupu k rozvoju mesta prostredníctvom spracovania Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja takým spôsobom, ktorý integruje miestne danosti, zdroje a záujmy subjektov. Podrobnejšie informácie nájdete v prípadovej štúdii projektu:

Galéria

Podobné

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Košice 2008-2015

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Kežmarok

Strategické akčné plány a budovanie partnerstva na regionálnej, sub-regionálnej a miestnej úrovni