Novinka – Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing link. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

EN / SK

Rozvojový plán Slovensko – Východ

Téma

Typ

Rok

2006

Popis

Rozvojový programový dokument bol vypracovaný pod metodickým vedením KRI v rámci projektu Prešovského samosprávneho kraja POKER, s cieľom posilniť partnerský rámec spolupráce aktérov regionálneho rozvoja v spoločnom regióne Prešovského a Košického samosprávneho kraja tak, aby existujúce a novovytvárané partnerstvá, najmä na úrovni NUTS II, rozpoznali príležitosti vzájomne výhodnej spolupráce.

Prešovský samosprávny kraj, 2006.

Galéria

Podobné

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Košice 2008-2015

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Kežmarok

Integrovaný prístup k príprave programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja, modelovo pre mesto Rožňava