Novinka – Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing link. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

EN / SK

Plánovanie regionálneho rozvoja v „zaostávajúcich“ regiónoch – príklad zo Slovenska

Téma

Typ

Rok

2005

Popis

Prístup k plánovaniu na regionálnej (NUTS II) úrovni na príklade Rozvojového plánu Slovensko-Východ. Stiahni tu.

Šteiner, A.; In: Open days, Brusel, 2005

Galéria

Podobné

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Košice 2008-2015

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Kežmarok

Integrovaný prístup k príprave programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja, modelovo pre mesto Rožňava