Novinka – Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing link. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

EN / SK

Manuál tvorby regionálnych operačných programov – Ikaros

Téma

Typ

Rok

2006

Popis

Prípadová štúdia z procesu tvorby Rozvojového plány Slovensko-Východ, ktorý metodicky viedol KRI, zahŕňa etapy procesu, uplatňované princípy a prezentuje skúsenosti z procesu plánovania na úrovni NUTS II.

Šteiner, A., Zaborská, Z. (eds.); Karpatský rozvojový inštitút, 2006.

Galéria

Podobné

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Košice 2008-2015

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Kežmarok

Integrovaný prístup k príprave programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja, modelovo pre mesto Rožňava