Novinka – Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing link. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

EN / SK

Približovanie sa štandardom EÚ cez rozvoj rurálneho turizmu v regióne Timok

Úloha KRI: manažérske a odborné vedenie projektu založenom na princípe transferu know-how Partneri: RARIS – Regionálna rozvojová agentúra pre východné Srbsko Doba trvania: október 2011 – september 2012 Financovanie: CEI Know-how Exchange Programme – KEP AUSTRIA (Austrian Development Agency – ADA), Fund for an open society – Serbia Dosiahnutý výsledok: Vytvorené podmienky pre rozvoj rurálneho […]

Inak o komunálnom rozvoji

Úloha KRI: Odborná garancia vybraných tém a ich doručenie Realizátor: Fakulta Verejnej správy, UPJŠ Doba trvania: január 2012 – november 2012 Financovanie: Nadácia Tatrabanky – Grantový program „Kvalita vzdelávania“ Dosiahnutý výsledok: Zvýšená využiteľnosť poznatkov získaných na predmete Komunálna politika inováciou jeho formy a obsahu z hľadiska najnovších vedeckých poznatkov a potrieb praxe s dôrazom napr. […]

Rozvojový plán mesta Spišská Nová Ves 2011 – 2020

Úloha KRI: odborné vedenie procesu aktualizácie a zostavenie finálneho dokumentu Partneri: mesto Spišská Nová Ves Doba trvania: máj 2010 – marec 2011 Financovanie: rozpočet mesta Spišská Nová Ves Dosiahnutý výsledok: Vypracovaný komplexne aktualizovaný Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Spišská Nová Ves. Cieľom použitej metodiky bolo, aby vznikol rozvojový plán, ktorý je výsledkom systematického, odborného, […]

Líderstvo – Odbornosť – Vízia – Efektívnosť v regióne Timok

Úloha KRI: manažment a odborné vedenie projektu Partneri: RARIS – Regionálna rozvojová agentúra pre východné Srbsko Doba trvania: január 2010 – jún 2011 Financovanie: oficiálna rozvojová pomoc SR (Štátny rozpočet SR) Celková projektová čiastka: € 130 340 Dosiahnuté výsledky: Zvýšená pripravenosť verejnej správy a podporných inštitúcií regiónu Timok na nové výzvy v oblasti regionálneho rozvoja […]

Dobré spravovanie na regionálnej úrovni v oblasti regionálneho rozvoja na Slovensku

Úloha KRI: Manažment projektu a odborné vedenie projektu  Partneri: Prešovský samosprávny kraj, Nitriansky samosprávny kraj, The Executive Committee for Northern NorwayDoba trvania: jún 2007 – apríl 2010Financovanie: Nórsky finančný mechanizmus, EEA Grants, Štátny rozpočet SRCelková projektová čiastka: € 282 700 Dosiahnuté výsledky: Vytvorené podmienky pre zvýšenie kvality spravovania územia pre Vyššie územné celky v oblasti regionálneho […]