Novinka – Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing link. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

EN / SK

Prednášky na Prešovskej univerzite

V období rokov 2013-2021 sme viedli na Fakulte humanitných a prírodných vied, Katedra geografie a aplikovanej geoinformatiky povinne voliteľný predmet „Dobré spravovanie rozvoja územia“. Doručené prednášky sa dotýkali prepojenia teoretických poznatkov s ich využiteľnosťou v praxi. Témy, ktorým sme sa venovali, zahŕňali: Plánovanie rozvoja územia – východiská a praktický príklad; Globálne riziká a plánovanie rozvoja územia; Adaptácia na […]

Komunitný plán sociálnych služieb mesta Rožňava

Úloha KRI: Odborné vedenie procesu aktualizácie a zostavenie finálneho dokumentu Doba trvania: jún 2016 – október 2016 Financovanie: rozpočet mesta Rožňava Výsledkom bol zostavený aktualizovaný komunitný plán na obdobie 2016-2020 (2022).

Program rozvoja mesta Prešov na roky 2015-2020

Úloha KRI: odborné vedenie procesu zostavenia strategickej a programovej časti dokumentu Partner: mesto Prešov Doba trvania: máj 2015 – október 2015 Moderný rozvojový dokument, ktorý si dáva za cieľ budovať silnú konkurencieschopnú lokálnu ekonomiku, maximálne využívať udržateľnú dopravu, poskytovať efektívne a kvalitné verejné služby, vytvárať priestor pre aktívne miestne komunity a zároveň uskutočňovať také rozhodnutia, […]