Novinka – Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing link. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

EN / SK

Program rozvoja mesta Prešov na roky 2015-2020

Téma

Typ

Rok

2015

Popis

Úloha KRI: odborné vedenie procesu zostavenia strategickej a programovej časti dokumentu

Partner: mesto Prešov

Doba trvania: máj 2015 – október 2015

Moderný rozvojový dokument, ktorý si dáva za cieľ budovať silnú konkurencieschopnú lokálnu ekonomiku, maximálne využívať udržateľnú dopravu, poskytovať efektívne a kvalitné verejné služby, vytvárať priestor pre aktívne miestne komunity a zároveň uskutočňovať také rozhodnutia, ktoré zabezpečia zdravý rozvoj mesta a elimináciu externých rizík – napr. adaptácia na dopady zmeny klímy na lokálnej úrovni, starnutie a pod.
Celý dokument si môžete pozrieť na stránkach mesta Prešov.

Galéria

Podobné

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Košice 2008-2015

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Kežmarok

Integrovaný prístup k príprave programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja, modelovo pre mesto Rožňava