Novinka – Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing link. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

EN / SK

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Košice 2015-2020

Téma

Typ

Rok

2015

Popis

Úloha KRI: odborné vedenie procesu aktualizácie a zostavenie finálneho dokumentu

Doba trvania: december 2013 – jún 2015

Financovanie: rozpočet mesta Košice

Galéria

Podobné

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Košice 2008-2015

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Kežmarok

Integrovaný prístup k príprave programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja, modelovo pre mesto Rožňava