Novinka – Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing link. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

EN / SK

Portfólio

Filters
Téma

Integrovaná územná stratégia udržateľného mestského rozvoja Lučenec 2022 – 2027 (2030)

Adaptačný plán mesta Košice na zmenu klímy (2022-2030) – Informačná brožúra

Adaptačný plán mesta Košice na zmenu klímy (2022-2030)

Aby mesto nepálilo – Plánovanie na úrovni miest

Aby mesto nepálilo – Plánovanie na úrovni miest (informačná brožúra)

Verejná reakcia na podcast o zmene klímy

Záznam zo seminára: Stromy v kontexte reakcie na zmenu klímy v urbanizovanom prostredí

Prednášky na Prešovskej univerzite

Verejnosť pomáha samospráve vytvárať klimaticky bezpečnejšie Košice