Novinka – Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing link. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

EN / SK

Hodnotenie pripravenosti miest na rozvoj – rozvojový audit

Východiská, metodológia a skúsenosti z rozvojového auditu miest. Príspevok prezentovaný a zverejnený v zborníku z 2. medzinárodnej vedeckej konferencie Stredoeurópska konferencia – regionálna ekonomika a politika, Starý Smokovec. Šteiner, A., Záborská, Z., Bauer, R.; In: International Conference Proceedings, 2007 Zobraziť alebo stiahnuť PDF

Dobré spravovanie na regionálnej úrovni v oblasti regionálneho rozvoja na Slovensku

Základné princípy a východiská pre definovanie optimálneho spravovania – príspevok prezentovaný a zverejnený v zborníku z 2. medzinárodnej vedeckej konferencie Stredoeurópska konferencia – regionálna ekonomika a politika, Starý Smokovec. Bauer, R., Šteiner, A., Záborská, Z., Schvalb, M.; In: International Conference Proceedings, 2007. Zobraziť alebo stiahnuť PDF

Východné Slovensko ako znalostný región?

Odborné zamyslenie sa nad problematikou znalostných regiónov. Článok publikovaný v sekcii Regionálna politika a rozvoj na portáli EurActiv.sk. Stiahni tu. Bauer, R., Šteiner, A.; In: http://www.euractiv.sk/regionalny-rozvoj/analyza/kri-vychodne-slovensko-ako-znalostny-region, 2007.