Novinka – Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing link. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

EN / SK

Verejná reakcia na podcast o zmene klímy

Dobrý deň pán Dobšinský, vo Vašom podcaste Ráno nahlas venovanom klimatickej zmene (s pánom Kováčom) odzneli informácie, ktoré sú v príkrom rozpore so súčasným vedeckým poznaním. Tvrdenie v nadpise, že „kľúčová v boji s klimatickými zmenami je voda, nie emisie oxidu uhličitého“ je na úrovni hoaxu, podobne akože rakovinu vyliečite savom. Podľa tohto tvrdenia sa mýlia […]

Prednášky na Prešovskej univerzite

V období rokov 2013-2021 sme viedli na Fakulte humanitných a prírodných vied, Katedra geografie a aplikovanej geoinformatiky povinne voliteľný predmet „Dobré spravovanie rozvoja územia“. Doručené prednášky sa dotýkali prepojenia teoretických poznatkov s ich využiteľnosťou v praxi. Témy, ktorým sme sa venovali, zahŕňali: Plánovanie rozvoja územia – východiská a praktický príklad; Globálne riziká a plánovanie rozvoja územia; Adaptácia na […]

Reakcia na zmenu klímy v sídelnom prostredí

Rok 2015 sa v odborných kruhoch niesol v duchu príprav na konferenciu zmluvných strán Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy. Tá sa uskutočnila v decembri v Paríži. Prečo bola táto konferencia v strede záujmu na celom svete? A prečo by mala zaujímať aj slovenské mestá? Šteiner, A.; Hudeková, Z. In: Urbanita 1-2/2016.

Inak o komunálnom rozvoji

Úloha KRI: Odborná garancia vybraných tém a ich doručenie Realizátor: Fakulta Verejnej správy, UPJŠ Doba trvania: január 2012 – november 2012 Financovanie: Nadácia Tatrabanky – Grantový program „Kvalita vzdelávania“ Dosiahnutý výsledok: Zvýšená využiteľnosť poznatkov získaných na predmete Komunálna politika inováciou jeho formy a obsahu z hľadiska najnovších vedeckých poznatkov a potrieb praxe s dôrazom napr. […]

Prečo nie je v súčasnosti regionálna samospráva na Slovensku kľúčovým hráčom v regionálnom rozvoji?

Článok o súčasnom postavení a role regionálnych samospráv v rozvoji regiónu publikovaný v sekcii Regionálna politika a rozvoj na portáli EurActiv.sk, 27.11.2008. Šteiner, A., Bauer, R., Záborská, Z., Kozlayová, A., Schvalb, M.; In: http://www.euractiv.sk/regionalny-rozvoj/analyza/preco-nie-je-v-sucasnosti-regionalna-samosprava-na-slovensku-klucovym-hracom-v-regionalnom-rozvoji-011714, 2008. Zobraziť alebo stiahnuť PDF