Novinka – Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing link. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

EN / SK

Integrovaná štúdia podmienok ďalšieho rozvoja regiónu Slovensko-Východ

Téma

Typ

Rok

2006

Popis

Publikácia je obsahovo zložená je z troch tematických častí: Prognóza socio-ekonomického vývoja regiónu, Konkurencieschopnosť regiónu, Rozvoj priemyselnej infraštruktúry regiónu. Bola analytickým podkladom pre zostavenie Rozvojového plánu Slovensko-Východ a mala prispieť k procesu rozhodovania na regionálnej, subregionálnej a miestnej úrovni.

Šteiner, A., Záborská, Z. (eds.); Karpatský rozvojový inštitút, 2006.

Galéria

Podobné

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Košice 2008-2015

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Kežmarok

Integrovaný prístup k príprave programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja, modelovo pre mesto Rožňava