Karpatský rozvojový inštitút

Nezávislá odborná organizácia
zameraná na podporu a presadzovanie systémového prístupu k inovatívnemu udržateľnému rozvoju regiónov, miest a obcí
– lebo na kvalite procesov záleží!
regionalny rozvoj kri

Regionálny rozvoj

Prečo je dôležité správne nastavenie systémov a procesov spravovania mesta či regiónu.

Zmena klímy v mestách

Ako môžu reagovať slovenské mestá a obce na najväčšiu globálnu hrozbu súčasnej doby?

KRI prístup

Profesionalita, kreatívne riešenia, ...? Čo odlišuje KRI od iných a prečo je výnimočný?
18

Rokov existencie inštitútu

26

Vydaných publikácií a štúdií

62

Realizovaných projektov

"Špecifický prístup, bohaté skúsenosti a kvalitné výstupy  robia z KRI jedinenčnú odbornú organizáciu svojho druhu, a to nielen v regióne východného Slovenska."

PhDr. Laura DITTEL
riaditeľka Karpatskej nadácie Slovensko
"Unikátnosť KRI vidím predovšetkým v prinášaní a riešení nových, vysoko aktuálnych tém celoeurópskeho významu pre verejnú správu na Slovensku."

JUDr. Vazil HUDÁK
viceprezident Európskej investičnej banky
"S podporou a prenosom know-how KRI, rešpektujúc naše špecifiká a odbornosť, sme mali možnosť vniesť do nášho uvažovania o regionálnych rozvojových prioritách nové témy, poznatky a v neposlednom rade aj nové prístup."

Vladan JEREMIĆ
riaditeľ Regionálnej agentúry pre rozvoj Východného Srbska (RARIS)
"Karpatský rozvojový inštitút nás inšpiroval začať sa zaoberať témou adaptácie na dopady zmeny klímy v našom meste a poskytol nám odbornú pomoc, aby bola táto naša snaha systematická, pričom svoje vedomosti a poznatky preniesol do Trnavy v úzkej súčinnosti s našimi pracovníkmi s dostatočnou mierou odborného (ale aj ľudského) porozumenia."

JUDr. Peter Bročka, LL.M., primátor mesta Trnava
KONTAKT

Karpatský rozvojový inštitút, o.z.
Moyzesova 46, 04001 Košice
tel.: 055/7994920
e-mail: kri@kri.sk
web: www.kri.sk
UPOZORNENIE

Neoprávnené používanie textov, dokumentov a materiálov z tejto web stránky môže byť považované za porušenie právnych predpisov v oblasti autorského práva, ochranných známok, trestného práva prípadne iných platných a účinných právnych predpisov.