Novinka – Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing link. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

EN / SK

Prepájame rozvoj územia so zmenou klímy

Inštitút pre klímu a rozvoj

Čo robíme

Prispôsobenie sa a zmiernenie dopadov zmeny klímy v sídlach…

Cesta k dobrému spravovaniu rozvoja územia…

Nezávislý a odborný pohľad v našich témach…

Kto sme

KRI je nezávislá mimovládna odborná organizácia typu think-tank, zameraná na komplexný socio-ekonomický rozvoj regiónov, miest a obcí, s dôrazom na integráciu dopadov zmeny klímy do procesov plánovania, rozhodovania a manažovania územia.

0
Rokov existecie inštitútu
0
Realizovaných projektov
0
Publikácií a štúdií

Povedali o nás

Ukážka z portfólia

Adaptačný plán Bratislavského samosprávneho kraja na zmenu klímy

Klimatická stratégia mesta Malacky

Nové paradigmy rozvoja územia v kontexte zmeny klímy