Adaptácia na zmenu klímy - Brožúra pre tých, ktorí chcú viac o tom vedieť a aj aktívne konať

Brožúra prináša okrem zrozumiteľným a pútavým spôsobom najaktuálnejších informácií o meniacich sa klimatických podmienkach a ich dôsledkoch, aj praktický manuál ako sa prebiehajúcim zmenám (sucho, vlny horúčav, extrémne zrážky, silné búrky) najlepšie a najefektívnejšie prispôsobiť.

Karpatský rozvojový inštitút, 2015.
KONTAKT

Karpatský rozvojový inštitút, o.z.
Moyzesova 46, 04001 Košice
tel.: 055/7994920
e-mail: kri@kri.sk
web: www.kri.sk
UPOZORNENIE

Neoprávnené používanie textov, dokumentov a materiálov z tejto web stránky môže byť považované za porušenie právnych predpisov v oblasti autorského práva, ochranných známok, trestného práva prípadne iných platných a účinných právnych predpisov.