<< späť   Domov   >   Názory   >   Blog

Blog

Blogy na web stránke sú vyjadrením názoru autora(ov) a nie nevyhnutne reprezentujú myšlienky, zámery, plány či stratégie Karpatského rozvojového inštitútu.

Klimatická zmena? Klimatická deštrukcia RNDr. Andrej Šteiner, PhD. | 28. 09. 2015
Možno by sme mali prestať používať termín klimatická zmena a nahradiť ho síce expresívnejším, ale výstižnejším pomenovaním.
>> čítať celý blog
Ako si v mestách či obciach strategicky (ne)plánujeme svoju budúcnosť RNDr. Andrej Šteiner, PhD. | 03. 11. 2014
Prečo potrebujeme prechod od strategických k adaptívnym plánom. Ak sa v súčasnosti povie výraz "strategický plán lokálneho rozvoja" tak mnohí, resp. väčšina tých, ktorí ho pripravovali, resp. ho majú využívať pre rozhodovanie vo verejnom záujme, si predstavia hrubý dokument ležiaci zaprášený na polici, resp. v zásuvke.
>> čítať celý blog
Programy strán pre voľby 2012 v oblasti životného prostredia – máme sa na čo tešiť... Ladislav Hegyi | 29. 02. 2012
Chcete si prečítať texty ktorým miestami chýba logika, zrozumiteľnosť, okorenené o odborne nesprávne výrazy? Návrhy nevykonateľných opatrení, ktoré chcú zlepšiť spravovanie celého sektora „s dôrazom na morálku personálu“? Prečítajte si časti o životnom prostredí volebných programov strán kandidujúcich vo voľbách 2012 do NRSR.
>> čítať celý blog
Naozaj treba vsadiť všade na Slovensku na rozvoj turizmu? RNDr. Andrej Šteiner, PhD. | 07. 07. 2011

Sú investície do rozvoja cestovného ruchu perspektívna investícia?
Je cestovný ruch zdrojom príjmov a pracovných miest pre všetkých?
>> čítať celý blog
Kontakt
Karpatský rozvojový inštitút, o. z.
Moyzesova 46, 040 01 Košice
tel.: 055/ 7994920
e-mail: kri@kri.sk 
web: www.kri.sk
Upozornenie
Neoprávnené používanie textov, dokumentov a materiálov z tejto web stránky môže byť považované za porušenie právnych predpisov v oblasti autorského práva, ochranných známok, trestného práva, prípadne iných platných a účinných právnych predpisov.