Aktuality

1.4.2016
Seminár "Cezhraničná spolupráca ako príležitosť pre ďalší rozvoj II"
Na seminári pre volených predstaviteľov a odborných pracovníkov miestnej a regionálnej samosprávy, ktorý organizovala CESCI-Carpathia, vystúpil A. Šteiner s prezentáciou "Ako pripraviť a realizovať úspešný projekt".
24.3.2016
Vypracovali sme programy rozvoja obcí
Počas posledných týždňov sme vypracovali a doručili zadávateľom Programy rozvoja obcí Vyšný Kazimír, Dlhé Klčovo, Poša, Betlanovce a Spoločný Program rozvoja mikroregiónu Čremošná.
15.1.2016
Globálne hrozby na lokálnej úrovni
Začiatkom januára sa uskutočnilo jedno z prvých pracovných stretnutí k projektu ZIP, ktorého cieľom bolo zadefinovať rámce realizácie začínajúceho projektu. >>viac info
10.11.2015
KRI s príspevkom na konferencii Voda v Meste
V dňoch 3. - 4.11. sa v Bratislave uskutočnila medzinárodná konferencia Voda v meste, na ktorej vystúpil s príspevkom "Systematický prístup k adaptačným procesom v mestách - aké sú možnosti" aj zástupca KRI. >> viac info
15.10.2015
Začal sa projekt ZIP!
Po dlhej prípravnej fáze sa oficiálne začal projekt ZIP - Zosúladenie a inovácia plánovania rozvoja prihraničného SK-UA územia. >>viac info
Posledná aktualizácia:
01. 04. 2016
Adaptácia na dopady zmeny klímy na lokálnej úrovni

Krátke video o tom, ako sa môžu na dopady zmeny klímy adaptovať mestá a ich obyvatelia.

Na aktuálnu tému

Reakcia na zmenu klímy v sídelnom prostredí
Parížska konferencia zmluvných strán Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy bola v decembri 2015 v strede záujmu na celom svete. Prečo by mala zaujímať aj slovenské mestá? Viac v článku periodika Urbanita, ktorého spoluautor je A. Šteiner.
Klimatická zmena? Klimatická deštrukcia
Možno by sme mali prestať používať termín klimatická zmena a nahradiť ho síce expresívnejším, ale výstižnejším pomenovaním. Čítajte viac v článku Andreja Šteinera.
Združenie odborníkov zaoberajúcich sa reakciou na zmenu klímy v urbánnom prostredí (ZOZKU)
ZOZKU je slovenská nezávislá, dobrovoľná, interdisciplinárna platforma odborníkov podieľajúcich sa na rozvoji poznatkov a ich aplikácie  v oblasti vplyvov  zmeny klímy na kvalitu života a  rozvoj  miest. >>viac info

Domov

"Môžete mať všetky vajíčka v jednom košíku za predpokladu, že kontrolujete ten košík."

Elon Musk

Do pozornostiKontakt
Karpatský rozvojový inštitút, o. z.
Moyzesova 46, 040 01 Košice
tel.: 055/ 7994920
e-mail: kri@kri.sk 
web: www.kri.sk
Upozornenie
Neoprávnené používanie textov, dokumentov a materiálov z tejto web stránky môže byť považované za porušenie právnych predpisov v oblasti autorského práva, ochranných známok, trestného práva, prípadne iných platných a účinných právnych predpisov.