Aktuality

23.3.2017
Ako sú slovenské mestá pripravené na zmenu klímy?
Na túto tému diskutoval v rámci relácie Klub komunálnej politiky na vlnách Rádia Regina Andrej Šteiner. Záznam relácie je k dispozícii v archíve RTVS.
24.02.2017
Seminár 22.2.2017 v Banskej Bystrici
priniesol dôležité informácie v téme zmena klímy na lokálnej úrovni >>viac info
19.1.2017
Budovanie kapacít regiónu V4 v téme adaptácie na zmenu klímy
Začíname realizovať nový projekt v konzorciu s partnermi z Českej republiky, Maďarska a Poľska. >>viac info
30.11.2016
Extrémne prejavy počasia odhaľujú zraniteľnosť našich miest a obcí

Prezentácie zo seminára k nahliadnutiu >>TU.

27.10.2016
Správne klimatické adaptačné opatrenia na správne miesto - príklady z miest Trnava a Miškolc
bola téma príspevku KRI na medzinárodnej konferencii Plánování adaptací na změnu klimatu ve městech s využitím přírodě blízkých řešení, ktorá sa uskutočnila 17.-18. októbra v Prahe.
Posledná aktualizácia:
23. 03. 2017
Adaptácia na dopady zmeny klímy na lokálnej úrovni

Krátke video o tom, ako sa môžu na dopady zmeny klímy adaptovať mestá a ich obyvatelia.

Na aktuálnu tému

Je príčinou klimatickej zmeny a globálneho otepľovania vysušovanie krajiny?
Klimatológovia sú v posledných rokoch vystavení neutíchajúcemu náporu otázok podobného typu. Kvalifikovanú odpoveď nájdete v blogu klimatológa Jozefa Pecha.
Reakcia na zmenu klímy v sídelnom prostredí
Parížska konferencia zmluvných strán Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy bola v decembri 2015 v strede záujmu na celom svete. Prečo by mala zaujímať aj slovenské mestá? Viac v článku periodika Urbanita, ktorého spoluautor je A. Šteiner.
Klimatická zmena? Klimatická deštrukcia
Možno by sme mali prestať používať termín klimatická zmena a nahradiť ho síce expresívnejším, ale výstižnejším pomenovaním. Čítajte viac v článku Andreja Šteinera.

Domov

"Všetci žijeme pod jednou oblohou, no máme rôzne obzory."

Konrad Adenauer

Do pozornostiKontakt
Karpatský rozvojový inštitút, o. z.
Moyzesova 46, 040 01 Košice
tel.: 055/ 7994920
e-mail: kri@kri.sk 
web: www.kri.sk
Upozornenie
Neoprávnené používanie textov, dokumentov a materiálov z tejto web stránky môže byť považované za porušenie právnych predpisov v oblasti autorského práva, ochranných známok, trestného práva, prípadne iných platných a účinných právnych predpisov.