Aktuality

29.3.2018
Tlačová správa TURADAPT
Dopady zmeny klímy môžu mať veľmi vážne dôsledky na prírodné prostredie a socioekonomické podmienky a tým pádom výrazne ovplyvniť potenciál turistických destinácií, ich profitabilitu a aj samotných návštevníkov. Aj o tom sa dočítate v tlačovej správe k projektu TURADAPT. >>viac info
14.3.2018
Pozvánka na konferenciu Zmena klímy a cestovný ruch
Konferencia, realizovaná v rámci projektu TURADAPT, sa uskutoční dňa 28.3.2018 v hoteli Metropol, Spišská Nová Ves od 10:00. >>viac info
12.12.2017
Turizmus, zamestnanosť a zmena klímy - súvisia spolu?
Začali sme realizovať projekt TURADAPT, ktorý posúdi ako dopady ZK v NP Slovenský raj – vplývajú na pracovné miesta v cestovnom ruchu.
11.12.2017
Adaptation best practices from the Visegrad countries
Sumár vybraných príkladov dobrej praxe z miest všetkých krajín V4 - výstup projektu Budovanie kapacít regiónu V4 v téme adaptácie na zmenu klímy >>viac info
13.9.2017
Expertný workshop na tému hodnotania zraniteľnosti a návrhu riešení voči dopadom zmeny klímy v európskych mestách s dôrazom na sociálnu spravodlivosť
Európska environmentálna agentúra (EEA) usporiadala 12.9.2017 v Kodani expertný workshop na danú tému, kde s jednou z nosných prednášok vystúpil A. Šteiner. Hovoril o sociálnych faktoroch ako organickej súčasti hodnotenia zraniteľnosti na príklade slovenských miest.
Posledná aktualizácia:
19. 06. 2018
PRIPRAVUJEME NOVÝ WEB
Vážený navštevník, práve pripravujeme novú podobu našej webstránky. Už čoskoro.Ako môžu samosprávy prostredníctvom svojich úloh, prístupov a nástrojov prispieť k systematickému komplexnému procesu adaptácie na zmenu klímy...

Na aktuálnu tému

Je príčinou klimatickej zmeny a globálneho otepľovania vysušovanie krajiny?
Klimatológovia sú v posledných rokoch vystavení neutíchajúcemu náporu otázok podobného typu. Kvalifikovanú odpoveď nájdete v blogu klimatológa Jozefa Pecha.
Reakcia na zmenu klímy v sídelnom prostredí
Parížska konferencia zmluvných strán Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy bola v decembri 2015 v strede záujmu na celom svete. Prečo by mala zaujímať aj slovenské mestá? Viac v článku periodika Urbanita, ktorého spoluautor je A. Šteiner.
Klimatická zmena? Klimatická deštrukcia
Možno by sme mali prestať používať termín klimatická zmena a nahradiť ho síce expresívnejším, ale výstižnejším pomenovaním. Čítajte viac v článku Andreja Šteinera.

Domov

"Všetci žijeme pod jednou oblohou, no máme rôzne obzory."

Konrad Adenauer

Do pozornosti

.
Kontakt
Karpatský rozvojový inštitút, o. z.
Moyzesova 46, 040 01 Košice
tel.: 055/ 7994920
e-mail: kri@kri.sk 
web: www.kri.sk
Upozornenie
Neoprávnené používanie textov, dokumentov a materiálov z tejto web stránky môže byť považované za porušenie právnych predpisov v oblasti autorského práva, ochranných známok, trestného práva, prípadne iných platných a účinných právnych predpisov.