Aktuality

27.6.2016
KRI s prednáškou na Ekofeste
Náš spolupracovník Ladislav Hegyi vystúpil minulú sobotu na trnavskom Ekofeste s prednáškou "Zmena klímy a jej dôsledky, adaptácia na jej vplyvy premietnutá do tvorby pozitívnej vízie rozvoja územia".
23.5.2016
Katalóg adaptačných opatrení miest a obcí BSK
Začali sme vypracovávať katalóg adaptačných opatrení  na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy pre mestá a obce Bratislavského samosprávneho kraja. >>viac info
1.4.2016
Seminár "Cezhraničná spolupráca ako príležitosť pre ďalší rozvoj II"
Na seminári pre volených predstaviteľov a odborných pracovníkov miestnej a regionálnej samosprávy, ktorý organizovala CESCI-Carpathia, vystúpil A. Šteiner s prezentáciou "Ako pripraviť a realizovať úspešný projekt".
24.3.2016
Vypracovali sme programy rozvoja obcí
Počas posledných týždňov sme vypracovali a doručili zadávateľom Programy rozvoja obcí Vyšný Kazimír, Dlhé Klčovo, Poša, Betlanovce a Spoločný Program rozvoja mikroregiónu Čremošná.
15.1.2016
Globálne hrozby na lokálnej úrovni
Začiatkom januára sa uskutočnilo jedno z prvých pracovných stretnutí k projektu ZIP, ktorého cieľom bolo zadefinovať rámce realizácie začínajúceho projektu. >>viac info
Posledná aktualizácia:
27. 07. 2016
Adaptácia na dopady zmeny klímy na lokálnej úrovni

Krátke video o tom, ako sa môžu na dopady zmeny klímy adaptovať mestá a ich obyvatelia.

Na aktuálnu tému

Je príčinou klimatickej zmeny a globálneho otepľovania vysušovanie krajiny?
Klimatológovia sú v posledných rokoch vystavení neutíchajúcemu náporu otázok podobného typu. Kvalifikovanú odpoveď nájdete v blogu klimatológa Jozefa Pecha.
Reakcia na zmenu klímy v sídelnom prostredí
Parížska konferencia zmluvných strán Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy bola v decembri 2015 v strede záujmu na celom svete. Prečo by mala zaujímať aj slovenské mestá? Viac v článku periodika Urbanita, ktorého spoluautor je A. Šteiner.
Klimatická zmena? Klimatická deštrukcia
Možno by sme mali prestať používať termín klimatická zmena a nahradiť ho síce expresívnejším, ale výstižnejším pomenovaním. Čítajte viac v článku Andreja Šteinera.

Domov

"Všetci žijeme pod jednou oblohou, no máme rôzne obzory."

Konrad Adenauer

Do pozornostiKontakt
Karpatský rozvojový inštitút, o. z.
Moyzesova 46, 040 01 Košice
tel.: 055/ 7994920
e-mail: kri@kri.sk 
web: www.kri.sk
Upozornenie
Neoprávnené používanie textov, dokumentov a materiálov z tejto web stránky môže byť považované za porušenie právnych predpisov v oblasti autorského práva, ochranných známok, trestného práva, prípadne iných platných a účinných právnych predpisov.