Novinka – Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing link. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

EN / SK

Adaptácia na zmenu klímy – Brožúra pre tých, ktorí chcú viac o tom vedieť a aj aktívne konať

Téma

Typ

Rok

2015

Popis

Brožúra prináša okrem zrozumiteľným a pútavým spôsobom najaktuálnejších informácií o meniacich sa klimatických podmienkach a ich dôsledkoch, aj praktický manuál ako sa prebiehajúcim zmenám (sucho, vlny horúčav, extrémne zrážky, silné búrky) najlepšie a najefektívnejšie prispôsobiť.

Karpatský rozvojový inštitút, 2015.

Galéria

Podobné

Dopady zmeny klímy na zraniteľné skupiny na Slovensku

Adaptačný plán Bratislavského samosprávneho kraja na zmenu klímy

Záznam zo seminára: Stromy v kontexte reakcie na zmenu klímy v urbanizovanom prostredí