Novinka – Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing link. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

EN / SK

Náučné video: Adaptácia na dopady zmeny klímy na lokálnej úrovni

Téma

Typ

Rok

2016

Popis

Čo je to klíma a čo ju ovplyvňuje? Ako sa tieto zmeny prejavujú v našom každodennom živote? V krátkom videu sa dozviete, prečo je čas začať konať v oblasti adaptácie na dopady zmeny klímy.

Galéria

Podobné

Dopady zmeny klímy na zraniteľné skupiny na Slovensku

Adaptačný plán Bratislavského samosprávneho kraja na zmenu klímy

Záznam zo seminára: Stromy v kontexte reakcie na zmenu klímy v urbanizovanom prostredí