Novinka – Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing link. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

EN / SK

Mestá odolné na dopady zmeny klímy – trnavská inšpirácia

Téma

Typ

Rok

2015

Popis

Úloha KRI: manažment a odborné vedenie projektu

Partner: mesto Trnava

Doba trvania: apríl 2013 – február 2015

Financovanie: Program švajčiarsko-slovenskej spolupráce, Štátny rozpočet SR, spolufinancovanie KRI a partnera

Projekt sa zaoberal problémom nezačleňovania alebo nedostatočného začleňovania dopadov zmeny klímy (ZK) na Slovensku do rozhodovania na úrovni miest, ktoré ohrozuje a v budúcnosti bude, podľa predpokladaného vývoja, ešte viac ohrozovať zdravie a majetok občanov a prosperitu subjektov pôsobiacich v danom území.

Mesto Trnava sa stalo jedným z prvých miest na Slovensku, ktoré je komplexne pripravené na svoj najzávažnejší dopad ZK – vlny horúčav. Adaptačný proces začal vypracovaním hodnotenia zraniteľnosti, na základe ktorého bol vypracovaná tzv. adaptačná stratégia. Pilotne sa zrealizovali aj vybrané adaptačné opatrenia (výsadba stromov, výstavba oceľových tieniacich konštrukcií). Pre verejnosť vznikol grantový program, ktorý umožní realizovať adaptačné opatrenia aj občianskym iniciatívam. Trnava tak môže slúžiť ako dobrý príklad aj pre ostatné mestá na Slovenku, ktoré sa mohli o téme dozvedieť viac na celonárodnej konferencii s medzinárodnou účasťou. Projekt umožnil aj zvýšenie odborných kapacít Karpatského rozvojového inštitútu prostredníctvom študijných ciest. Etablované bolo aj Združenie odborníkov zaoberajúcich sa reakciou na zmenu klímy v urbánnom prostredí (ZOZKU) ako slovenská nezávislá, dobrovoľná, interdisciplinárna platforma odborníkov podieľajúcich sa na rozvoji poznatkov a ich aplikácie v oblasti vplyvov zmeny klímy na kvalitu života a rozvoj miest.

Mohlo by vás zaujímať:

Galéria

Podobné

Dopady zmeny klímy na zraniteľné skupiny na Slovensku

Adaptačný plán Bratislavského samosprávneho kraja na zmenu klímy

Záznam zo seminára: Stromy v kontexte reakcie na zmenu klímy v urbanizovanom prostredí