Je lepšie raz vidieť ako stokrát počuť

KRI často prichádza s novými témami či ideami, ktorých presadenie si vyžaduje, aby im porozumel čo najširší okruh ľudí, od volených či výkonných predstaviteľov samosprávy, zástupcov štátnej správy, škôl, mimovládnych organizácií až po širokú verejnosť. Preto KRI ako jeden z komunikačných nástrojov zvolil video, ktoré prístupnou formou približuje dôležité témy.


KONTAKT

Karpatský rozvojový inštitút, o.z.
Moyzesova 46, 04001 Košice
tel.: 055/7994920
e-mail: kri@kri.sk
web: www.kri.sk
UPOZORNENIE

Neoprávnené používanie textov, dokumentov a materiálov z tejto web stránky môže byť považované za porušenie právnych predpisov v oblasti autorského práva, ochranných známok, trestného práva prípadne iných platných a účinných právnych predpisov.