Adaptácia na zmenu klímy - naliehavá úloha miest

V rámci projektu ClimCross Development sme publikovali novú príručku, ktorá je voľným pokračovaním tej prechádzajúcej. Tentokrát sme za zamerali výlučne na mestá a ich adaptáciu na zmenu klímy.

download

Šteiner, A., Hegyi, L.; Karpatský rozvojový inštitút, Košice, 2014.
KONTAKT

Karpatský rozvojový inštitút, o.z.
Moyzesova 46, 04001 Košice
tel.: 055/7994920
e-mail: kri@kri.sk
web: www.kri.sk
UPOZORNENIE

Neoprávnené používanie textov, dokumentov a materiálov z tejto web stránky môže byť považované za porušenie právnych predpisov v oblasti autorského práva, ochranných známok, trestného práva prípadne iných platných a účinných právnych predpisov.