Aby mesto nepálilo - Plánovanie na úrovni miest

Sprievodca klimaticky uvedomelým plánovaním mesta s dôrazom na zmierňovanie mestského ostrova tepla zelenou infraštruktúrou

Ambíciou dokumentu je ponúknuť stručný a zrozumiteľný vzdelávací materiál, ktorý napomôže uvedomelejšiemu a efektívnejšiemu plánovaniu rozvoja mesta v čase klimatickej krízy, rozvoju zelenej infraštruktúry, znižovaniu efektov mestského ostrova tepla, a v neposlednom rade -  k zvýšeniu povedomia a motivácie zamestnancov mesta aktívne sa touto témou zaoberať a zapracovať ju do každodenných procesov v samospráve.
KONTAKT

Karpatský rozvojový inštitút, o.z.
Moyzesova 46, 04001 Košice
tel.: 055/7994920
e-mail: kri@kri.sk
web: www.kri.sk
UPOZORNENIE

Neoprávnené používanie textov, dokumentov a materiálov z tejto web stránky môže byť považované za porušenie právnych predpisov v oblasti autorského práva, ochranných známok, trestného práva prípadne iných platných a účinných právnych predpisov.