Tu nás zastihnete

Nájdete nás v Košiciach na Moyzesovej ulici 46.
Karpatský rozvojový inštitút, o. z.
Moyzesova 46, 040 01 Košice
Slovenská republika
tel.: 055/7994920
kri@kri.sk
www.kri.sk

Fakturačné údaje:
IČO: 355 64 229
DIČ: 202 192 7644
Číslo účtu: SK69 1100 0000 0026 2377 0692


RNDr. Andrej Šteiner, PhD., riaditeľ
mobil: 0908 729 845
steiner@kri.sk


Mgr. Michal Schvalb, senior expert
mobil: 0917 996 255
schvalb@kri.sk


Ing. Alena Kozlayová, senior expertka
mobil: 0907 486 510
kozlayova@kri.sk


Mgr. Zuzana Jarošová, analytička
mobil: 0915 917 213
jarosova@kri.sk


Mgr. Pavol Stano, expert
stano@kri.sk
KONTAKT

Karpatský rozvojový inštitút, o.z.
Moyzesova 46, 04001 Košice
tel.: 055/7994920
e-mail: kri@kri.sk
web: www.kri.sk
UPOZORNENIE

Neoprávnené používanie textov, dokumentov a materiálov z tejto web stránky môže byť považované za porušenie právnych predpisov v oblasti autorského práva, ochranných známok, trestného práva prípadne iných platných a účinných právnych predpisov.