Konferencie


Prečo musia mestá reagovať na zmenu klímy

28. 10. 2020 | 9:00 – 11:30
Program
Pre vstup do virtuálnej konferenčnej miestnosti klikni tu.

Nástroje tvorby mestskej klimatickej politiky
29. 10. 2020 | 9:00 – 11:30
Program
Pre vstup do virtuálnej konferenčnej miestnosti klikni tu.

KONTAKT

Karpatský rozvojový inštitút, o.z.
Moyzesova 46, 04001 Košice
tel.: 055/7994920
e-mail: kri@kri.sk
web: www.kri.sk
UPOZORNENIE

Neoprávnené používanie textov, dokumentov a materiálov z tejto web stránky môže byť považované za porušenie právnych predpisov v oblasti autorského práva, ochranných známok, trestného práva prípadne iných platných a účinných právnych predpisov.