<< späť   Domov   >   Publikácie   >   Začleňovanie environmentálnych v...

 

Začleňovanie environmentálnych výziev do uvažovania o rozvoji na lokálnej a regionálnej úrovni
 • Adaptation best practices from the Visegrad countries

  Sumár vybraných príkladov dobrej praxe zo všetkých krajín V4 v spoločnom výstupe projektu Budovanie kapacít regiónu V4 v téme adaptácie na zmenu klímy vypracovaný v spoločnej anglickej
  verzii.

  ENERGIAKLUB 2017.


 • Katalóg adaptačných opatrení miest a obcí Bratislavského samosprávneho kraja na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy

  Publikácia prináša okrem rozpracovania adaptačných opatrení aj informácie o samotnej zmene klímy, relevantnom legislatívno-strategickom rámci, procese prípravy adaptačnej stratégie pre obce a mestá, príklady dobrej praxe a možnosti financovania adaptačných procesov.

  Karpatský rozvojový inštitút, 2017.
 • Reakcia na zmenu klímy v sídelnom prostredí

  Rok 2015 sa v odborných kruhoch niesol v duchu príprav na konferenciu zmluvných strán Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy. Tá sa uskutočnila v decembri v Paríži. Prečo bola táto konferencia v strede záujmu na celom svete? A prečo by mala zaujímať aj slovenské mestá?

  Šteiner, A.; Hudeková, Z. In: Urbanita 1-2/2016.

   

 • Adaptácia na zmenu klímy v Trnave – vec verejná

  Brožúra zjednodušenou formou ukazuje, čo je to zmena klímy, aké sú jej dopady na lokalitu Trnavy, aké sú možnosti reakcie so zameraním na adaptáciu a ako sa na túto výzvu pripravila Trnava. Na záver sú uvedené príklady opatrení voči horúčavám, suchám či intenzívnym zrážkam.

  Karpatský rozvojový inštitút, 2015.

   

 • Adaptácia na zmenu klímy - Brožúra pre tých, ktorí chcú viac o tom vedieť a aj aktívne konať

  Brožúra prináša okrem zrozumiteľným a pútavým spôsobom najaktuálnejších informácií o meniacich sa klimatických podmienkach a ich dôsledkoch, aj praktický manuál ako sa prebiehajúcim zmenám (sucho, vlny horúčav, extrémne zrážky, silné búrky) najlepšie a najefektívnejšie prispôsobiť.

  Karpatský rozvojový inštitút, 2015.

   

 • Prepájanie rozvoja miest s adaptáciou na zmenu klímy

  Príspevok publikovaný na konferencii ERSA 2014: Regional development & globalisation: Best Practices.  (iba v anglickom jazyku)

  Šteiner, A., Knežová, J., 2014.


   

 • Adaptácia na zmenu klímy - naliehavá úloha miest

  V rámci projektu ClimCross Development sme publikovali novú príručku, ktorá je voľným pokračovaním tej prechádzajúcej. Tentokrát sme za zamerali výlučne na mestá a ich adaptáciu na zmenu klímy.

  Šteiner, A., Hegyi, L.; Karpatský rozvojový inštitút, Košice, 2014.

   

 • Klimatická zmena – výzva pre lokálny rozvoj na Slovensku

  Publikácia je určená hlavne samosprávam miest, ale aj ostatnej verejnej správe a organizáciám, ktoré musia, resp. budú musieť reagovať na dopady zmeny klímy na lokálnej úrovni.

  Šteiner, A., Hegyi, L.; Karpatský rozvojový inštitút, Košice, 2012.

Kontakt
Karpatský rozvojový inštitút, o. z.
Moyzesova 46, 040 01 Košice
tel.: 055/ 7994920
e-mail: kri@kri.sk 
web: www.kri.sk
Upozornenie
Neoprávnené používanie textov, dokumentov a materiálov z tejto web stránky môže byť považované za porušenie právnych predpisov v oblasti autorského práva, ochranných známok, trestného práva, prípadne iných platných a účinných právnych predpisov.