<< späť   Domov   >   O nás   >   Portfólio   >   Začleňovanie environmentálnych v...   >   Budovanie kapacít regiónu V4 v t...

Portfólio

Budovanie kapacít regiónu V4 v téme adaptácie na zmenu klímy

Cieľ projektu: Zvýšiť porozumenie o problematike zmeny klímy a jej vplyvoch medzi lokálnymi "rozhodovačmi" a ďalšími aktérmi v regióne krajín V4

Partneri: Energiaklub (HU) - vedúci partner; Inštitút pre udržateľný rozvoj (PL); CI2 (CZ)

Úloha KRI: partner

Doba trvania: január 2017 - december 2017

Financovanie: Medzinárodný vyšehradský fond


Ako inšpiráciu pre naštartovanie procesu adaptácie na dopady zmeny klímy na lokálnej úrovni vypracoval Karpatský rozvojový inštitút v rámci projektu Budovanie kapacít regiónu V4 v téme adaptácie na zmenu klímy, podporeného z Medzinárodného vyšehradského fondu, tri podnetné príklady dobrej praxe z miest Trnava, Kežmarok a MČ Košice-Západ.


Sumár vybraných príkladov dobrej praxe zo všetkých krajín V4 v spoločnom výstupe projektu si v anglickej verzii môžete pozrieť tu >>ADAPTATION BEST PRACTICES FROM THE VISEGRAD COUNTRIES.>>Viac informácií o projekte (v anglickom jazyku na stránke vedúceho partnera)

 

 

Tento projekt je podporený Medzinárodným vyšehradským fondom.

visegrad_fund_logo_blue.jpg

 

Kontakt
Karpatský rozvojový inštitút, o. z.
Moyzesova 46, 040 01 Košice
tel.: 055/ 7994920
e-mail: kri@kri.sk 
web: www.kri.sk
Upozornenie
Neoprávnené používanie textov, dokumentov a materiálov z tejto web stránky môže byť považované za porušenie právnych predpisov v oblasti autorského práva, ochranných známok, trestného práva, prípadne iných platných a účinných právnych predpisov.