Mestá – kľúčový aktér riešenia klimatickej krízy

Sprievodca procesom tvorby mestskej klimatickej politiky


Karpatský rozvojový inštitút 2020
CONTACT

Carpathian Development Institute
Moyzesova 46, 04001 Kosice
tel.: +42155/7994920
e-mail: kri@kri.sk
web: www.kri.sk
DISCLAIMER

No part of this site may be distributed or copied for any direct or indirect commercial purpose or financial gain. All intellectual property rights in relation to this website are reserved and owned by Carpathian Development Institute, Kosice, Slovak Republic.